maandag 31 oktober 2016

achtergesteld deposito

achtergesteld depositoOnder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings- en garantie-stelsels valt. Het deposito wordt bij betalingsproblemen en een faillissement pas terugbetaald als alle andere schuldeisers hun geld terug hebben ontvangen. In de praktijk is het geld dus gewoon weg.

Deze deposito's zijn interessant voor degene die ze verstrekt, omdat ze tot het eigen vermogen van die organisatie worden gerekend.

Omdat het dus een vrij gevaarlijke vorm van geld uitlenen is ligt de rente in het algemeen behoorlijk hoger dan de vergoeding op een normaal deposito of op een (staats-)obligatie.

Dat deze constructie gevaarlijk is bleek in het najaar bij de problemen bij de DSB-bank van Dirk Scheringa, waar veel spaarders hun kapitaal in deze zogenaamd aantrekkelijke spaarproducten hadden ondergebracht.