maandag 31 oktober 2016

Accounts Receivable Turnover Ratio


De Accounts Receivable Turnover Ratio geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar geld binnen haalt.

De formule van de Accounts Receivable Turnover Ratio is simpel, namelijk

(KOSTEN VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN) / ( TE ONTVANGEN REKENINGEN)

Gebruikte begrippen in accounts receivable turnoverratio


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
turnover
  ... de turnover wordt op verschillende manieren berekend 1 het aantal verkopen gedeeld door de verkoopvoorraad...Lees meer