maandag 26 september 2016

Consortium bank

Consortiumbank


Een zogenaamde consortiumbank is een door een aantal banken opgerichte joint venture.

Deze joint venture kan dan als zelfstandig rechtspersoon opereren.

De consortiumbank kan daarmee een uiteenlopende doelstelling hebben in de wereld van de handel en de kredietverlening.

Vertalingen van consortium bank

Engels: Consortiumbank