vrijdag 5 augustus 2016

Bied-laat-spread

Bied-laat-spreadOnder de bied-laat-spread verstaan we het verschil tussen de biedkoers en de laatkoers van de marketmaker op de (optie-) beurs.
Gebruikte begrippen in bied laat spread


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
biedkoers
  ... de biedkoers is de prijs die voor een effect wordt geboden maar waar geen orders op uitgevoerd zijn...Lees meer
laatkoers
  ... de laatkoers is de koers die wordt gevraagd voor een aandeel zonder dat er kooporders tegenover staan de laatkoers is...Lees meer
marketmaker
  ... een market maker is een lid van de optiebeurs dat gemachtigd is uitsluitend te handelen voor eigen rekening en...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer