zaterdag 6 augustus 2016

Ontsparen

OntsparenOp microniveau is ontsparen het aanspreken van (gezins) besparingen voor de aankoop van goederen.

Op macroniveau is er sprake van ontsparen als de nationale bestedingen groter zijn dan het nationaal product.

Ofwel men geeft op landelijk niveau meer uit dan binnen komt wat alleen kan door het aangaan van schulden in het buitenland.
Gebruikte begrippen in ontsparen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
nationale bestedingen
  ... onder de nationale bestedingen verstaan we het totaal van de particuliere consumptie de overheidsconsumptie particuliere investeringen en investeringen van...Lees meer