vrijdag 5 augustus 2016

woekerpensioen

woekerpensioenEen zogenaamd woekerpensioen is een pensioen dat last heeft van het verschijnsel dat verzekeraars voor hun pensioenregelingen zogenaamde "woekerkosten" in rekening brengen waarmee het rendement van deze pensioenen zware schade oploopt.

Kamer pakt woekerpensioen, zo lazen we in het voorjaar van 2009 in de krant, maar in 2012 is daar nog nauwelijks iets van te merken.

Werknemers van kleinere bedrijven die na enkele jaren van baan wisselen bouwen nu vaak geen pensioen op door de hoge kosten in de eerste jaren.

De tweede kamer wenst dat er een einde komt aan deze ongewenste praktijken.
Gebruikte begrippen in woekerpensioen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer