vrijdag 5 augustus 2016

werknemerscentrale

werknemerscentraleNederland kende van oudsher drie vakcentrales FNV, CNV en MHP. Een werknemerscentrale of vakcentrale is het centrale bestuur van diverse bonden van werknemers.

Zij verdedigt de belangen van werknemers bij de regering en in de Stichting van de Arbeid. Zo is het FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) het bestuur van onder andere de industriebond en de AOB (Algemene Onderwijsgevenden Bond).

Naast het FNV heb je ook het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond).

Deze vakbonden zijn gewikkeld in allerlei interne veranderingen dus de diverse benamingen en afkortingen zijn fors aan verandering onderhevig.
Gebruikte begrippen in werknemerscentrale


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
bond
  ... een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare...Lees meer
christelijk nationaal vakverbond
  ... het christelijk nationaal vakverbond behoort samen met de fnv tot de belangrijkste werknemersorganisaties van nederland...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer
vakcentrales
  ... de zogenaamde vakcentrales zijn de centrale organisaties van verschillende vakbonden de drie grootste zijn fnv cnv en unie mhp...Lees meer