vrijdag 5 augustus 2016

werknemerscentrale

werknemerscentraleNederland kende van oudsher drie vakcentrales FNV, CNV en MHP. Een werknemerscentrale of vakcentrale is het centrale bestuur van diverse bonden van werknemers.

Zij verdedigt de belangen van werknemers bij de regering en in de Stichting van de Arbeid. Zo is het FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) het bestuur van onder andere de industriebond en de AOB (Algemene Onderwijsgevenden Bond).

Naast het FNV heb je ook het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond).

Deze vakbonden zijn gewikkeld in allerlei interne veranderingen dus de diverse benamingen en afkortingen zijn fors aan verandering onderhevig.