vrijdag 5 augustus 2016

werknemer

werknemerEen werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten (in formele economische terminologie: het leveren van de productiefactor arbeid) waar tegenover een beloning staat die loon of salaris wordt genoemd.

De wederzijdse verplichtingen tussen werkgever en werknemer worden meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.