vrijdag 5 augustus 2016

werkloze beroepsbevolking

werkloze beroepsbevolkingOnder de werkloze beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid te verrichten, die zonder werk zijn of minder dan 12 uur per week werken.

Deze werkloze personen dienen per direct beschikbaar zijn.

Als deze personen staan ingeschreven bij het UWV, (vroeger Centrum voor Werk en Inkomen CWI en daarvoor het arbeidsbureau), behoren ze tevens tot de geregistreerde werklozen.
Gebruikte begrippen in werkloze beroepsbevolking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
arbeidsbureau
  ... Het van oudsher bekende arbeidsbureau of zoals het officieel heet regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening af te korten tot rba...Lees meer
beroepsbevolking
  ... Onder de beroepsbevolking verstaan we alle inwoners tussen 15 en 65 jaar die in staat en bereid zijn betaalde arbeid...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer