vrijdag 5 augustus 2016

Werkloosheidswet

WerkloosheidswetDe werkloosheidswet is een werknemersverzekering die werknemers gedurende een bepaalde tijd een inkomen bij werkloosheid verschaft. Naarmate men langer gewerkt heeft is de uitkeringsduur langer.

Na afloop van de WW moet de werkloze een beroep doen op de bijstand.

De politiek rommelt constant aan deze regelingen als er weer eens geld gezocht wordt en daardoor veranderen de regels nogal eens.