vrijdag 5 augustus 2016

Werk

WerkIn het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces.

Werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat hier een formele beloning tegenover staat telt wat dat betreft niet mee