vrijdag 5 augustus 2016

Wereldbank

WereldbankDe wereldbank ofwel de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente.

Vooral ontwikkelingslanden hebben veel moeite om kapitaal aan te trekken via de normale kapitaalmarkt omdat deze het risico van deze landen als erg hoog inschat waardoor er een forse opslag op de rente gelegd zou worden.
Gebruikte begrippen in wereldbank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
herstel
  ... met de term opleving bedoelen we hetzelfde als herstel dus opgaande koersen na een periode van forse daling...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer

Begrippen waar wereldbank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aasgierfonds
  ... Onder een aasgierfonds verstaan we een weinig ethisch beleggingsfonds dat voor een zacht prijsje schulden overneemt van een crediteur en...Lees meer
Bretton Woods
  ... Bretton Wwoods is een plaats in new hampshire vs waar in juli 1944 een belangrijke internationale vergadering werd gehouden...Lees meer
multilaterale ontwikkelingsbanken
  ... onder de multilaterale ontwikkelingsbanken vallen in elk geval de volgende inter en supranationale organen...Lees meer
internationale bank voor herstel en ontwikkeling
  ... de internationale bank voor herstel en ontwikkeling wordt vaak de wereldbank genoemd in het engels...Lees meer