vrijdag 5 augustus 2016

Wereldbank

WereldbankDe wereldbank ofwel de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente.

Vooral ontwikkelingslanden hebben veel moeite om kapitaal aan te trekken via de normale kapitaalmarkt omdat deze het risico van deze landen als erg hoog inschat waardoor er een forse opslag op de rente gelegd zou worden.