vrijdag 5 augustus 2016

Weerstandsvermogen

WeerstandsvermogenHet weerstandsvermogen is het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten.

Het weerstandsvermogen is niet noodzakelijkerwijs van financiële aard. Ook de instelling van het management en het personeel kunnen een bedrijf bijvoorbeeld door moeilijke tijden heen helpen.
Gebruikte begrippen in weerstandsvermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar weerstandsvermogen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


balansanalyse
  ... Onder een balansanalyse verstaan we de analyse van het financi ële weerstandsvermogen van een onderneming bij de balansanalyse wordt met name gekeken...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer