vrijdag 5 augustus 2016

Waarderingsgrondslag

WaarderingsgrondslagDe waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost.

Er worden in de praktijk een groot aantal waarderingsgrondslagen en waardebegrippen gebruikt, zoals ondermeer de aanschaffingswaarde, boekwaarde, contante waarde, intrinsieke waarde, liquidatiewaarde, nominale waarde, directe opbrengstwaarde, indirecte opbrengstwaarde, rentabiliteitswaarde, vervangingswaarde en de going concern waardering.