vrijdag 5 augustus 2016

Waarderingsgrondslag

WaarderingsgrondslagDe waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost.

Er worden in de praktijk een groot aantal waarderingsgrondslagen en waardebegrippen gebruikt, zoals ondermeer de aanschaffingswaarde, boekwaarde, contante waarde, intrinsieke waarde, liquidatiewaarde, nominale waarde, directe opbrengstwaarde, indirecte opbrengstwaarde, rentabiliteitswaarde, vervangingswaarde en de going concern waardering.
Gebruikte begrippen in waarderingsgrondslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aanschaffingswaarde
  ... Onder de aanschaffingswaarde die ook wel de historische waarde wordt genoemd is de prijs die we in het verleden op...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
concern
  ... onder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen in het algemeen gerangschikt als...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
going concern
  ... planningen budgetten en dergelijke worden vaak gemaakt op basis van going concern wat wil zeggen dat de onderneming zijn bedrijf...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
liquidatiewaarde
  ... onder de liquidatiewaarde verstaan we de waarde die een goed bijvoorbeeld een deel van de activa opbrengt dan wel op...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
opbrengstwaarde
  ... onder de directe opbrengstwaarde die ook wel de marktwaarde of de verkoopwaarde wordt genoemd verstaan we de waarde die...Lees meer
vervangingswaarde
  ... onder de vervangingswaarde verstaan we de prijs die geldt bij vervanging van een goed op het tijdstip van de waardering...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer