vrijdag 5 augustus 2016

Waardepeildatum

WaardepeildatumDe waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld voor de Wet Waardering Onroerende Zaken. Om de vier jaar wordt de waarde opnieuw vastgesteld.