zaterdag 6 augustus 2016

oorspronkelijkdocumentair krediet

oorspronkelijkdocumentair kredietEen oorspronkelijk documentair krediet is een documentair krediet dat als oorsprong (basis) heeft gediend voor een subsidiair krediet of tegenkrediet of dat in zijn geheel of voor één of meer gedeelten is overgedragen.

zie ook bij back to back krediet.
Gebruikte begrippen in oorspronkelijk documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


back to back
  ... Onder back to back verstaan we de constructie waarbij een bedrijf geld leent en dit meteen weer uit...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer