dinsdag 2 augustus 2016

niet liquide markt

niet liquide marktOnder een niet liquide markt verstaan we een markt waarop het heel lastig is om voldoende vraag en voldoende aanbod bij elkaar te krijgen om uiteindelijk tot transacties te komen.

Deze markten zijn ook heel gemakkelijk te verstoren. Een te groot aanbod kan al snel een forse koersverlaging tot gevolg hebben, waardoor een belegger met een groot pakket aandelen in de aanbieding zijn eigen verkoopkoers kan bederven.
Gebruikte begrippen in niet liquidemarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiĆ«ren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer