dinsdag 2 augustus 2016

niet liquide markt

niet liquide marktOnder een niet liquide markt verstaan we een markt waarop het heel lastig is om voldoende vraag en voldoende aanbod bij elkaar te krijgen om uiteindelijk tot transacties te komen.

Deze markten zijn ook heel gemakkelijk te verstoren. Een te groot aanbod kan al snel een forse koersverlaging tot gevolg hebben, waardoor een belegger met een groot pakket aandelen in de aanbieding zijn eigen verkoopkoers kan bederven.