Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

dinsdag 2 augustus 2016

neoliberalen

neoliberalenDe neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen (zie marktfalen) kent die de overheid moet corrigeren.

Klassiek-liberalen baseren zich op het gedachtengoed van Adam Smith (1723-1790) die in 1776 in zijn Wealth of Nations betoogde dat het gemeenschappelijk belang het best wordt gediend als iedereen zijn eigen belang nastreeft.

Neoliberalen erkennen dat het marktmechanisme een aantal ernstige tekortkomingen kent. Zij aanvaarden dat de overheid ingrijpt, om deze tekortkomingen op te vangen of te repareren. Een voorbeeld daarvan is dat de overheid moet zorgen voor voldoende concurrentie op de markten door machtsposities zoals monopolies en oligopolies aan te pakken.