dinsdag 2 augustus 2016

Negotiëren

NegotiërenNegotiëren houdt gewoonlijk in dat een bank documentaire wissels koopt/overneemt. Onder negotiatiekredieten gebeurt de negotiatie onder gewoon voorbehoud, tenzij de negotiërende bank het krediet geconfirmeerd heeft.