dinsdag 2 augustus 2016

Near banking

Near bankingWe spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn, zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote ondernemingen, ertoe overgaan hun overtollige liquide middelen niet op een deposito te plaatsen, maar tegen een aantrekkelijke rente rechtstreeks als kasgeldlening aan bedrijven die geld nodig hebben, uit te lenen.