dinsdag 2 augustus 2016

Near banking

Near bankingWe spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn, zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote ondernemingen, ertoe overgaan hun overtollige liquide middelen niet op een deposito te plaatsen, maar tegen een aantrekkelijke rente rechtstreeks als kasgeldlening aan bedrijven die geld nodig hebben, uit te lenen.
Gebruikte begrippen in near banking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kasgeldlening
  ... een kasgeldlening is een lening doorgaans van minimaal een miljoen met veelal een looptijd van één twee of drie maanden...Lees meer
liquide
  ... er wordt gesproken van liquide effecten wanneer er veel handel is zeker als het fonds op verschillende beurzen verhandeld...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer