dinsdag 2 augustus 2016

Nationale schuld

Nationale schuldDe nationale schuld is in feite de staatsschuld. De nationale schuld is de som van zaken als schatkistpromessen, schatkistbiljetten (de zogeheten vlottende schuld), schatkistcertificaten, staatsobligaties en bewijzen van inschrijving in de grootboeken en de schuldregisters van de overheid. Bij deze laatste groep spreken we van de gevestigde of geconsolideerde staatsschuld.