maandag 1 augustus 2016

marktconforme maatregelen

marktconforme maatregelenOnder marktconforme maatregelen verstaan we beleidsmaatregelen die via het prijzensysteem van de markt tot stand komen.

De overheid probeert hierbij te sturen door het opleggen van heffingen.

Een voorbeeld zijn de milieuheffingen. Stimuleren van het verbruik kan door middel van subsidies. Deze maatregelen beïnvloeden de prijzen, waardoor op de markt een groei of afname van de vraag moet plaatsvinden.
Gebruikte begrippen in marktconforme maatregelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer