maandag 1 augustus 2016

marktconforme maatregelen

marktconforme maatregelenOnder marktconforme maatregelen verstaan we beleidsmaatregelen die via het prijzensysteem van de markt tot stand komen.

De overheid probeert hierbij te sturen door het opleggen van heffingen.

Een voorbeeld zijn de milieuheffingen. Stimuleren van het verbruik kan door middel van subsidies. Deze maatregelen beïnvloeden de prijzen, waardoor op de markt een groei of afname van de vraag moet plaatsvinden.