maandag 1 augustus 2016

marktconform ingrijpen

marktconform ingrijpenSoms kan de overheid om wat voor reden dan ook in willen grijpen in het economisch proces. Dit kan op twee manieren, namelijk marktconform ingrijpen en niet-marktconform ingrijpen.

We spreken van marktconform ingrijpen als er wordt ingegrepen in het economisch proces via de (kost-)prijzen , bijvoorbeeld via het opleggen van heffingen, het verstrekken van extra subsidies of het uitgeven van verhandelbare vergunningen.

De afnemers van deze producten blijven vrij om te beslissen, dus het marktmechanisme blijft intact.

Dit in tegenstelling tot niet-marktconform ingrijpen waarbij via verboden, geboden, quota, etcetera rechtstreeks het gewenste gedrag wordt afgedwongen Het marktmechanisme wordt nu dus volledig uitgeschakeld of ten minste beperkt.