dinsdag 2 augustus 2016

Coupure

CoupureDe coupure is de grootte, omvang of nominale waarde van bankbiljetten, aandelen , obligaties of andere waardepapieren.

Men spreekt van een coupure van tien gulden bij een bankbiljet van tien gulden en een coupure van duizend gulden bij obligaties die een nominale waarde van duizend gulden hebben.

Bij aandelen is de coupure de eenheid waarin (pakketten) aandelen verhandeld worden.

Meestal is dit per (1) aandeel, maar ook 100 en 1000 aandelen komen voor.
Gebruikte begrippen in coupure


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar coupure in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
certificaat van Amerikaans aandeel
  ... een certificaat van amerikaans aandeel ofwel een american depositary receipt of adr is een effect dat originele...Lees meer
splitdown
  ... een split down is een samenvoeging van coupures van een fonds tot een grotere coupure een split down is...Lees meer
niet dooreenleverbaarheid
  ... onder niet dooreenleverbaarheid verstaan we de situatie waarin verschillende coupures van een zelfde fonds niet kosteloos onderling verwisselbaar zijn...Lees meer