dinsdag 2 augustus 2016

Cost of ownership

Cost of ownership


De cost of ownership is het geheel aan vaste kosten en variabele kosten die verbonden zijn aan het in eigendom hebben van een product.