vrijdag 5 augustus 2016

consumptiebeleid

consumptiebeleidOnder het consumptiebeleid verstaan we het beleid waarmee de overheid sturing wil geven aan het consumeren door gezinnen.

Het doel hiervan is in het algemeen het tegengaan van de consumptie van goederen die de overheid wenst te verminderen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan campagnes om het roken tegen te gaan (wat de gezondheidszorg zou moeten ontlasten) of om veiliger auto te rijden. Wat meestal als prettig bijeffect de boetes heeft die in de staatskas terecht komen.

In dat opzicht zitten er vele kanten aan het consumptiebeleid die lang niet allemaal in het voordeel van de consument behoeven te werken.