vrijdag 5 augustus 2016

consumptiebeleid

consumptiebeleidOnder het consumptiebeleid verstaan we het beleid waarmee de overheid sturing wil geven aan het consumeren door gezinnen.

Het doel hiervan is in het algemeen het tegengaan van de consumptie van goederen die de overheid wenst te verminderen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan campagnes om het roken tegen te gaan (wat de gezondheidszorg zou moeten ontlasten) of om veiliger auto te rijden. Wat meestal als prettig bijeffect de boetes heeft die in de staatskas terecht komen.

In dat opzicht zitten er vele kanten aan het consumptiebeleid die lang niet allemaal in het voordeel van de consument behoeven te werken.
Gebruikte begrippen in consumptiebeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer