vrijdag 5 augustus 2016

compliance costs

compliance costsOnder compliancecosts verstaan we de kosten die gezinnen en bedrijven moeten maken om aan de door de overheid gestelde regels.

Bijvoorbeeld de kosten die iemand moet maken om zijn belastingaangifte ingevuld te kunnen krijgen.

Ook kosten voor aanvragen van subsidies vallen hieronder.