vrijdag 5 augustus 2016

compliance costs

compliance costsOnder compliancecosts verstaan we de kosten die gezinnen en bedrijven moeten maken om aan de door de overheid gestelde regels.

Bijvoorbeeld de kosten die iemand moet maken om zijn belastingaangifte ingevuld te kunnen krijgen.

Ook kosten voor aanvragen van subsidies vallen hieronder.
Gebruikte begrippen in compliance costs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingaangifte
  ... Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor teruggave van belasting of denkt in de omstandigheid te zijn dat u...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer