vrijdag 5 augustus 2016

communisme

communismeHet communisme is verwant aan het socialisme waarbij de productiefactoren namens het volk beheerd worden door de staat.

Particuliere eigendom is (in principe) niet toegestaan.

Het communisme komt in de zuivere vorm vrijwel niet meer voor. Landen die ermee gewerkt hebben, hebben deze economische variant meestal geheel of voor een groot deel losgelaten en zijn overgegaan op een meer socialistische vorm.
Gebruikte begrippen in communisme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer