vrijdag 5 augustus 2016

collectieve voorzieningen

collectieve voorzieningenDe collectieve voorzieningen zijn de de voorzieningen die (deels) worden bekostigd door de collectieve sector.

Deze voorzieningen bestaan uit het ter beschikking stellen van goederen en diensten en het verrichten van overdrachtsuitgaven .
Gebruikte begrippen in collectieve voorzieningen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
overdrachtsuitgaven
  ... onder de overdrachtsuitgaven verstaan we de overdracht van middelen zonder dat daar een tegenprestatie van de ontvangers tegenover staat...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer