vrijdag 5 augustus 2016

collectieve voorzieningen

collectieve voorzieningenDe collectieve voorzieningen zijn de de voorzieningen die (deels) worden bekostigd door de collectieve sector.

Deze voorzieningen bestaan uit het ter beschikking stellen van goederen en diensten en het verrichten van overdrachtsuitgaven .