vrijdag 5 augustus 2016

collectieve uitgaven

collectieve uitgavenDe collectieve uitgaven zijn de de uitgaven van de collectieve sector.

In grote trekken bestaan ze uit collectieve bestedingen (salarissen ambtenaren, aanschaf goederen en gebouwen, investeringen etcetera) en uit de zogeheten overdrachtsuitgaven (sociale uitkeringen, subsidies et cetera).