vrijdag 5 augustus 2016

collectieve uitgaven

collectieve uitgavenDe collectieve uitgaven zijn de de uitgaven van de collectieve sector.

In grote trekken bestaan ze uit collectieve bestedingen (salarissen ambtenaren, aanschaf goederen en gebouwen, investeringen etcetera) en uit de zogeheten overdrachtsuitgaven (sociale uitkeringen, subsidies et cetera).
Gebruikte begrippen in collectieve uitgaven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
overdrachtsuitgaven
  ... onder de overdrachtsuitgaven verstaan we de overdracht van middelen zonder dat daar een tegenprestatie van de ontvangers tegenover staat...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer

Begrippen waar collectieve uitgaven in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


uitgavenquote
  ... onder de uitgavenquote verstaan we de collectieve uitgaven uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product...Lees meer
beleidsintensifering
  ... Onder beleidsintensivering verstaan we sturende acties ten opzicht van de meerjarenbegroting denk bij beleidsintensivering aan zaken als een verhoging van...Lees meer