vrijdag 5 augustus 2016

collectieve sector

collectieve sectorDe collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen.
Gebruikte begrippen in collectieve sector


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
sociale verzekeringen
  ... de zogenaamde sociale verzekeringen vormen het deel van de sociale zekerheid met een verzekeringskarakter omdat het uit premies wordt...Lees meer

Begrippen waar collectieve sector in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


hollandse ziekte
  ... onder de zogenaamde hollandse ziekte verstaan we het te ver expanderen van de collectieve sector in de jaren '70...Lees meer
niet belasting ontvangsten
  ... de zogenaamde niet belastingontvangsten vormen een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de overheid die voortkomen uit de collectieve sector...Lees meer
inkomensoverdracht
  ... naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de...Lees meer
overdrachtsuitgaven
  ... onder de overdrachtsuitgaven verstaan we de overdracht van middelen zonder dat daar een tegenprestatie van de ontvangers tegenover staat...Lees meer
inkomsten uit nietbelasting middelen
  ... onder inkomsten uit niet belastingmiddelen verstaan we een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de collectieve sector...Lees meer
draagvlak
  ... we spreken van draagvlak bij de collectieve sector als we het hebben over het inkomen dat in de marktsector wordt...Lees meer
stabilisatiefunctie
  ... onder de stabilisatiefunctie verstaan we de wijze waarop de collectieve sector probeert de omvang en de bezettingsgraad van de productiecapaciteit...Lees meer
verdelingsfunctie
  ... de verdelingsfunctie is een begrip uit de economie waarmee de invloed van de collectieve sector op de verdeling van inkomens...Lees meer
allocatie functie
  ... Onder de allocatiefunctie verstaan we de mate van invloed die de collectieve sector op de omvang en samenstelling van...Lees meer