zaterdag 6 augustus 2016

callgeldlening

callgeldleningEen callgeldlening wordt ook wel kortweg callgeld genoemd. Het is een vorm van een lening die dagelijks door één van beide partijen kan worden opgezegd.

De Nederlandse benaming daggeldlening wordt weinig gebruikt.

De callgeldlening is een lening zonder verdere zekerheden die voor onbepaalde tijd wordt verstrekt door banken aan elkaar. Ook worden callgeldleningen verstrekt aan lagere overheden. Aan wisselmakelaars worden deze leningen slechts tegen onderpand van schatkistpapier verstrekt.

Callgeldleningen kunnen dagelijks door de geldgever of de geldnemer vóór 12.00 uur opgezegd worden.

De verstrekking, opzegging of rentewijziging wordt schriftelijk vastgelegd.

Vertalingen van callgeldlening

Engels:  call loan