zaterdag 6 augustus 2016

callgeldlening

callgeldleningEen callgeldlening wordt ook wel kortweg callgeld genoemd. Het is een vorm van een lening die dagelijks door één van beide partijen kan worden opgezegd.

De Nederlandse benaming daggeldlening wordt weinig gebruikt.

De callgeldlening is een lening zonder verdere zekerheden die voor onbepaalde tijd wordt verstrekt door banken aan elkaar. Ook worden callgeldleningen verstrekt aan lagere overheden. Aan wisselmakelaars worden deze leningen slechts tegen onderpand van schatkistpapier verstrekt.

Callgeldleningen kunnen dagelijks door de geldgever of de geldnemer vóór 12.00 uur opgezegd worden.

De verstrekking, opzegging of rentewijziging wordt schriftelijk vastgelegd.

Vertalingen van callgeldlening

Engels:  call loan 

Gebruikte begrippen in callgeld lening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
daggeldlening
  ... het begrip daggeldlening is een alternatieve benaming voor het begrip callgeldlening een daggeldlening is een vorm van een lening die...Lees meer
lagere overheden
  ... onder de lagere overheden verstaan we de gemeenten provincies en waterschappen die de dijken en de waterhuishouding verzorgen...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer