zondag 7 augustus 2016

Buy-out financiering

Buy-out financieringOnder buy-out financieringen verstaan we de financieringen om herstructurering mogelijk te maken.

Hierbij kan worden gedacht aan management buy-out, management buy-in, inkoop van eigen aandelen en overige herplaatsingen van aandelen.