zondag 7 augustus 2016

Buy-out financiering

Buy-out financieringOnder buy-out financieringen verstaan we de financieringen om herstructurering mogelijk te maken.

Hierbij kan worden gedacht aan management buy-out, management buy-in, inkoop van eigen aandelen en overige herplaatsingen van aandelen.
Gebruikte begrippen in buyout financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer