zaterdag 6 augustus 2016

Bondswap

BondswapOnder een bondswap verstaan we het gelijktijdig kopen en verkopen van een obligatie met als doel het veranderen van de duration.

In het algemeen is het uiteindelijk doel van een bondswap het verlengen van de duration.
Gebruikte begrippen in bondswap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


duration
  ... het bepalen van de duration is een methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer