zaterdag 6 augustus 2016

Bondswap

BondswapOnder een bondswap verstaan we het gelijktijdig kopen en verkopen van een obligatie met als doel het veranderen van de duration.

In het algemeen is het uiteindelijk doel van een bondswap het verlengen van de duration.