zaterdag 6 augustus 2016

Boekwinstverlies

BoekwinstverliesDe boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van deze activa.

Vertalingen van boekwinstverlies

Engels:  book profit/loss