zaterdag 6 augustus 2016

Bias

BiasBij een schatting is de bias het verschil tussen de geschatte waarde en de werkelijke waarde. Het kan ook een afwijking zijn die bij statistiek, marktonderzoek etc. voorkomt uit de keuze van de doelgroep, bijvoorbeeld als door die keuze een bepaalde groep wordt uitgesloten. De resultaten zijn dan gekleurd en sterk op een bepaalde groep gericht.
Gebruikte begrippen in bias


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar bias in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


survivorshipbias
  ... onder survivorship bias verstaan we het verschijnsel dat bij bijvoorbeeld een onderzoek naar de performance van een bepaalde sector...Lees meer
confirmation bias
  ... onder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie machtiging of verzoek van de...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer