vrijdag 5 augustus 2016

beleidsrelevant financieringssaldo van het Rijk

beleidsrelevant financieringssaldo van het RijkHet zogenaamde beleidsrelevant financieringssaldo van het Rijk is het werkelijke financieringssaldo van het Rijk;

Het saldo is bijna altijd synoniem met financieringstekort.

De definitie is vrijwel ondoorgrondelijk en luidt letterlijk:

het feitelijke financieringssaldo van het Rijk, gecorrigeerd voor debudgetteringen, agio en disagio, aan- en verkoop van staatsbezit, kasverschuivingen, versnelde belastinginning en een aantal incidentele posten.

Ofwel: We staan weer eens rood.

Gebruikte begrippen in beleidsrelevant financieringssaldo van het rijk


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


agio
  ... Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de...Lees meer
disagio
  ... de term disagio kent vele betekenissen zoals...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer