vrijdag 5 augustus 2016

beleidsrelevant financieringssaldo van het Rijk

beleidsrelevant financieringssaldo van het RijkHet zogenaamde beleidsrelevant financieringssaldo van het Rijk is het werkelijke financieringssaldo van het Rijk;

Het saldo is bijna altijd synoniem met financieringstekort.

De definitie is vrijwel ondoorgrondelijk en luidt letterlijk:

het feitelijke financieringssaldo van het Rijk, gecorrigeerd voor debudgetteringen, agio en disagio, aan- en verkoop van staatsbezit, kasverschuivingen, versnelde belastinginning en een aantal incidentele posten.

Ofwel: We staan weer eens rood.