dinsdag 2 augustus 2016

Levering

LeveringOnder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere.