dinsdag 2 augustus 2016

couponfrequentie

couponfrequentieOnder de couponfrequentie verstaan we het aantal malen per jaar dat er rente wordt betaald op een obligatie. Meestal is dat één keer per jaar, maar soms ook twee of meerdere keren.
Gebruikte begrippen in couponfrequentie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer