vrijdag 5 augustus 2016

Consortium

ConsortiumIn het algemeen verstaan we onder een consortium een tijdelijke samenwerkingsvorm van een groep banken in het binnenland en/of in het buitenland die samenwerken bij het verstrekken van een financiering.

Die financiering kan ook de vorm aannemen van een beursintroductie of een aandelenemissie.

De samenwerking wordt slechts aangegaan met het oog op de betreffende financiering en voor de tijd die dat financieringsarrangement gaat duren.

Daarna valt het consortium weer uiteen.
Gebruikte begrippen in consortium


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beursintroductie
  ... we spreken van een beursintroductie of vaak kortweg van "een introductie" als een effect bijvoorbeeld een aandeel voor het eerst...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
financieringsarrangement
  ... onder het financieringsarrangement verstaan we een speciaal arrangement dat de staat jaarlijks met de nederlandsche bank nv dnb treft...Lees meer

Begrippen waar consortium in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


penvoerder
  ... de penvoerder is een lid van een bankconsortium dat de beleidsvoorbereiding voor bijv een emissie verzorgt en het consortium tegenover...Lees meer
consortiumbank
  ... een consortium bank is een door een aantal banken opgerichte als zelfstandig rechtspersoon opererende joint venture met uiteenlopende doelstelling...Lees meer