vrijdag 5 augustus 2016

Consortium

ConsortiumIn het algemeen verstaan we onder een consortium een tijdelijke samenwerkingsvorm van een groep banken in het binnenland en/of in het buitenland die samenwerken bij het verstrekken van een financiering.

Die financiering kan ook de vorm aannemen van een beursintroductie of een aandelenemissie.

De samenwerking wordt slechts aangegaan met het oog op de betreffende financiering en voor de tijd die dat financieringsarrangement gaat duren.

Daarna valt het consortium weer uiteen.