dinsdag 5 juli 2016

Sleutelvaluta

SleutelvalutaOnder een sleutelvaluta verstaan we een internationaal aanvaarde convertibele (gemakkelijk in te wisselen) valuta, waarin transacties door de internationale valutahandel worden afgewikkeld.

Hiervoor worden met name de dollar en in wat mindere mate de euro gebruikt.

Tegoeden in een sleutelvaluta worden gerekend tot de internationale reserves van een land.
Gebruikte begrippen in sleutelvaluta


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
internationale reserves
  ... de zogenaamde internationale reserves worden gevormd door het totaal van de door alle landen aangehouden reserves...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
valutahandel
  ... onder de zogenaamde valutahandel verstaan we de koop of verkoop van een valuta op een lokale markt voor tegen een...Lees meer

Begrippen waar sleutelvaluta in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


valutamarkt
  ... onder de valutamarkt of ook wel wisselmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta...Lees meer