donderdag 14 juli 2016

Naturaliseren

NaturaliserenOnder naturaliseren verstaan we het door de wet tot Nederlander maken van een hier te lande wonende buitenlander, nadat hij hiertoe een verzoek heeft ingediend en die aan de hiervoor gestelde wettelijke vereisten voldoet.