maandag 11 juli 2016

maritaal beslag

maritaal beslagOok wel genoemd echtgenotenbeslag. Dit is een bijzonder soort conservatoir beslag. Dit beslag kan bij een dreigende scheiding door een der echtgenoten gelegd worden tot behoud van zijn/haar recht op de goederen binnen de huwelijksgemeenschap, waarvan hij of zij opheffing vraagt.

Degene die echtscheiding of scheiding van tafel en bed vraagt, kan bij gegronde vrees voor verduistering maritaal beslag leggen.

Vertalingen van maritaal beslag

Engels: marital seizure  

Gebruikte begrippen in echtgenotenbeslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
maritaal beslag
  ... ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar echtgenotenbeslag in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


maritaal beslag
  ... ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door...Lees meer