donderdag 14 juli 2016

Grosse

GrosseEen grosse is een afschrift van een vonnis of een authentieke akte.

Boven de "grosse"staan de woorden "in naam der Koning(in)".

Op grond van een grosse kan beslag en executoriale verkoop plaatsvinden zonder dat de rechterlijke tussenkomst is vereist.
Gebruikte begrippen in grosse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar grosse in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


executorialet itel
  ... onder een executoriale titel verstaan we een geschrift op grond waarvan een beslag en executoriale verkoop kan geschieden zonder...Lees meer