zondag 17 juli 2016

eenvoudige bankbreuk

eenvoudige bankbreukOnder eenvoudige bankbreuk verstaan we een strafbaar feit, gepleegd door een failliet die zijn boekhouding en bijbehorende bescheiden niet in ongeschonden staat kan verstrekken of die op het laatste moment buitensporig hoge investeringen heeft gedaan of geld heeft opgenomen op bezwarende voorwaarden in een poging om zijn faillissement nog uit te stellen.

Vertalingen bedriegelijke bankbreuk

Engels:  fraudulent bankruptcy insolvency

Gebruikte begrippen in eenvoudige bankbreuk


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer