maandag 11 juli 2016

pensioenkeuring

pensioenkeuringOnder een pensioenkeuring verstaan we een medische keuring die een potentiële deelnemer aan een pensioenfonds dient te ondergaan.
Gebruikte begrippen in pensioenkeuring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer