woensdag 13 juli 2016

Hedged positie

Hedged positieOnder een Hedged positie verstaan we gekochte opties in combinatie met een daarmee overeenkomende maar tegengestelde positie in hetzelfde fonds, dan wel gekochte call-opties in combinatie met gekochte put-opties in hetzelfde fonds. Voorwaarde is, dat de gekochte opties ‘in the money’ zijn. Een hedged positie heeft een minimum realisatiewaarde.
Gebruikte begrippen in hedged positie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer