zondag 3 juli 2016

Zijn optiebeleggers betere beleggers?

Zijn optiebeleggers betere beleggers?Een discussie die nog wel eens opduikt is de vraag of optiebeleggers betere beleggers zijn. Onderzoeken die gaande zijn lijken daarop te duiden. Optiebeleggers maakten ook met aandelen een beter rendement dan beleggers die niet in opties handelden. En dit was onafhankelijk van het feit dat met opties het rendement natuurlijk wel iets te verbeteren is (bijvoorbeeld door het schrijven van callopties op aandelen in portefeuille).

De oorzaak van dit grappige fenomeen is waarschijnlijk dat opties als moeilijk worden gezien door veel beleggers en alleen de echt gedreven en fanatieke beleggers dit middel gaan bestuderen en daadwerkelijk gebruiken. Met andere woorden, optiebeleggers vormen niet de doorsnee beleggers, maar zijn juist de fanatiekere en beter opgeleide beleggers.

We moeten ook verwachten dat vele het optiebeleggen ook zakelijk of als handelaar in loondienst zullen doen en ook van daar uit mogen we een betere kennis en ervaring verwachten dan dat de doorsnee belegger in huis heeft.

Kortom, er zit enige waarheid in deze bewering.
Gebruikte begrippen in zijn optiebeleggers betere beleggers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer