zondag 17 juli 2016

Exercisenote

Exercisenote


Een Exercisenote is een bericht aan de clearing dat een cliënt van een POM zijn optierechten wil uitoefenen.