zondag 17 juli 2016

exercisen

ExercisenMet het knap uit het Engels verbasterde begrip exercisen wordt hetzelfde als uitoefenen "to exercise" bedoeld. Dus het uitoefenen van optierechten op de uitoefendatum of, indien dat mogelijk en wenselijk is, eerder tijdens de looptijd van de optie.


Gebruikte begrippen in exercisen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer